Loading...
Skip to content

Van wijken weten

Weten wanneer je aan de kant moet, maar ook als geen ander weten van wijken. Een uitdaging en dilemma voor partners van de openbare ruimte en daarom het thema voor het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte – NCBOR 2015. Gemeentelijke uitvoering wordt niet langer vanuit het stadhuis bepaald, maar in de wijk. Het zelforganiserend vermogen van mensen is zeer groot, maar de schaal waarop dat gebeurt is de wijk. Dichterbij de inwoners organiseren.

Het congres heeft als thema ‘Van wijken weten’. CROW organiseert het congres. Het vindt plaats op 26 november in de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem.

Het congres is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die op de hoogte wil blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en ervaringen binnen het brede vakgebeid van het beheer van de openbare ruimte. Zowel de fysieke als de maatschappelijke kant van onze leefomgeving komt aan bod. Het is bovendien een congres ‘voor alle beheerders, door alle beheerders’, waarbij beheerders álle partijen zijn die samenwerken aan de zorg voor onze leefomgeving; zoals decentrale overheden, bewoners- en winkeliersverenigingen, bedrijven, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de aannemers en adviesbureaus die hen daarbij ondersteunen. 

CMS Asset Management is sponsor en deelnemer aan het congres en verzorgt een Proeverij over wijkparticipatie en risicoacceptatie. De deelnemers delen kennis en ervaringen, en geven input voor nieuwe ideeën. De sprekers zijn daarom zowel de innovatieve beheerders als de inspirerende vernieuwers die met hen (willen) samenwerken. Een congres dus voor alle mensen die medeverantwoordelijk (willen) zijn voor onze openbare ruimte.

Meer informatie is te vinden op de website van CROW.