Loading...
Skip to content

Verbeterproject beheer Persleidingen HHNK01-01-2010

De zorg voor een goede waterkwaliteit is een van de kerntaken van HoogheemraadschapHollands Noorderkwartier in het beheersgebied boven het Noordzeekanaalin Noord-Holland. De afvalwaterzuiveringsinstallaties verwerken jaarlijks vele miljoenen m3 afvalwater. De afdeling Waterketen heeft 21 rwzi’s en een areaal van 550 km rioleringsleidingen. In 2009 is in samenwerking met CMS Asset Management een project ‘Risico Denken’ opgestart dat zich onder andere specifiek richt op een verbeterd beheer van de persleidingen

Beheer van de persleidingen
Voor het beheer van de persleidingen paste HHNK met name correctief onderhoud toe. Echter in 2009 is de behoefte ontstaan om meer voorspellend bezig te kunnen zijn. HHNK wilde graag inzicht krijgen wat d toekomstige verwachtingen waren t.a.v de leidingen en welke risico’s men liep. Om antwoord te krijgen op deze vragen is er gezocht naar een pragmatisch model en een partij die HHNK kon ondersteunen op dit vlak. CMS Asset Management heeft deze uitdaging aangenomen.