Loading...
Skip to content

Verouderde wegen, minder budget

Veel wegen stammen uit de jaren ’70 en ’80. Het einde van hun theoretische levensduur is in zicht, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, in orde zijn. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget?

Welke risico’s bij achterstallig onderhoud wegen?

Gemeenten hebben wegennota’s waaruit blijkt dat er achterstallig onderhoud aan hun wegen is en er is geen geld om alles te herstellen. En de gemeenteraad vraagt om de risico’s daarvan. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies, aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. Dat blijkt ook uit de toegekende claim van een fataal motorongeluk in 2012. Dat vraagt om een oplossing: risicogestuurd wegbeheer.

Risicogestuurd wegbeheer

Assetmanagement bij gemeenten en provincies is de oplossing. Eerst breng je de risico’s van de gebreken in het wegdek van de totale buitenruimte in kaart. Je kijkt niet alleen naar de techniek, zoals de conditie van de scheur in het wegdek. Je kijkt juist ook naar de risico’s ervan. Door het maken van risicoanalyses, leer je de risico’s kennen en kan je gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Buiten gebaande paden kijken geeft nieuwe inzichten.

Wegsystematiek CROW uitgebreid

De meeste gemeenten werken met de CROW-wegsystematiek. In de CROW zijn conditierichtlijnen opgenomen waaraan wegen moeten voldoen. Overschrijding van de richtlijn betekent dat onderhoud theoretisch moet worden uitgevoerd. Maar wat zijn de risico’s als je de richtlijn overschrijdt? Wat kost het (extra) als het onderhoud wordt uitgesteld? Kunnen we geplande onderhoudsmaatregelen prioriteren op basis van risico? Door de CROW-systematiek uit te breiden met assetmanagement worden de risico’s van de gebreken in het wegennet expliciet gemaakt en dat zegt een gemeenteraad, college van B&W en directieraad veel meer dan de technische toestand van een weg.

Risicomanagement gemeente Dordrecht en Nijmegen

Pragma hielp onder andere de gemeente Dordrecht bij de invoering van assetmanagement. Samen met de gemeente Dordrecht. breidden we de CROW-wegsystematiek uit met assetmanagement. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet (5,3 miljoen m2 aan verharding!) en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad. Hans van Leeuwen van de gemeente Dordrecht vertelt u er meer over in de casebeschrijving.

De gemeente Nijmegen wilde graag weten hoe zij met steeds minder budget toch kan blijven beschikken over veilige wegen. Samen met Pragma ging ze aan de slag. Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen vertelt u meer over dit project.

Meer informatie

Wilt u meer weten over risicogestuurd wegbeheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.