Loading...
Skip to content

Wat is assetmanagement?

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Assetmanagement en onderhoudsmanagement

Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Prestaties, risico’s en kosten

De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de assetmanager. Dat gebeurt middels risicomanagement, life cycle management, prestatiemanagement en informatiemanagement. Pragma weet er raad mee. Pragma heeft de thema’s geplaatst binnen een assetmanagementmodel. Hierin worden de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen assetmanagement zichtbaar.

Prestaties, risico's en kosten van assets moeten in balans zijn.

Wilt u meer informatie?

Meer weten over assetmanagement? Lees het uitgebreide artikel over assetmanagement en de definitie ervan. Of neem contact met ons op.