Loading...
Skip to content

Wat is een FMECA?

FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Net als de RCM methodiek.

Het doel van een FMECA

  • Alle mogelijke faalvormen beschrijven
  • Effecten bepalen op het systeem
  • Bekijken in hoeverre effecten kunnen worden voorkomen

Stappen van een FMECA

Bij het uitvoeren van een FMECA-analyse worden de volgende stappen gevolgd en vastgelegd:

  1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
  2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?
  3. Wat is de oorzaak van het falen?
  4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
  5. In welk opzicht is een storing van belang?

Wanneer de PDCA-cirkel (Plan Do Check Act) van Deming van de onderhoudsconcepten is rondgemaakt, kan voor het optimaliseren of uitbreiden van het bestaande onderhoudsconcept worden gekozen voor een combinatie van FMECA/RCM.

Verschil FMECA en RCM

Het opstellen van een onderhoudsconcept door middel van een FMECA komt in grote mate overeen met het RCM-traject. Het kenmerkende verschil is dat het RCM-beslisdiagram wordt vervangen door risicomatrices, afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast worden bij een volledige RCM-analyse nog twee stappen meer doorlopen.

Meer informatie over FMECA

Pragma heeft veel ervaring met het uitvoeren van FMECA-analyses bij diverse organisaties. Wij gebruiken hiervoor de softwaretool Asset Management Power Suite. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.