Loading...
Skip to content

Wat is risicomanagement?

Veel organisaties zijn verantwoordelijk voor assets die nodig zijn voor een veilige en duurzame samenleving. Assetmanagement helpt om de optimale waarde uit deze assets te halen, tegen aanvaardbare kosten en binnen acceptabele risico’s. Maar over welke risico’s heb je het dan? En hoe manage je die om assetmanagement te kunnen bedrijven?

Waarom risico’s managen?

‘Risicomanagement zit in onze genen. Ooit ontstaan vanuit de drang tot overleven, en nu onderdeel van dagelijkse besluiten die we privé of op het werk nemen’, stelt Pragma-consultant Jack Mies. ‘Een risico is dat wat we ervaren en ondervinden als de doelstelling niet wordt behaald. Daarbij handelen we vanuit onze normen en waarden (cultuur) en doelstellingen de we ons zelf als individu, organisatie en maatschappij stellen.’

Risicohouding en risicoperceptie

‘De cultuur en het belang van de doelstelling zijn bepalend voor de wijze waarop we omgaan met risico’s. Stel, je spreekt met iemand een locatie en tijdstip af (doelstelling). Tegelijkertijd start je met het managen van risico’s. Dit managen doe je vanuit je cultureel bepaalde risicohouding, zoals het ‘Brabants half uurtje’ of ‘Duitse stiptheid’, gecombineerd met je risicoperceptie. Die zal anders zijn bij een sollicitatie dan bij een afspraak met vrienden in de kroeg. De risicohouding van de organisatie kan worden gevisualiseerd door middel van bedrijfswaarden- en risicomatrices. Beide dragen bij aan de vorming van een collectieve risicoperceptie in de organisatie.’

Risico’s managen is ieders verantwoordelijkheid en daar moet iedereen zich bewust van zijn.

Aandachtspunten risicomanagement

‘Iedereen denkt anders over risico’s. Dus als je risicomanagement wil invoeren in je organisatie, is niet alleen het technische, maar ook het sociale systeem van belang. De methodieken die je kiest, moeten passen bij de cultuur en de structuur van de organisatie. Niet alle risico’s zijn te voorkomen. Hoe ga je om met deze restrisico’s? Ook dat is onderdeel van risicomanagement.’

Meer weten over risicomanagement?

Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de risico’s rondom uw assets en zorgen ervoor dat het risicomanagement ook terug te vinden is op de werkvloer. Daarvoor hebben we diverse diensten en producten rondom risicomanagement in relatie tot assetmanagement. Neem contact met ons op.