Loading...
Skip to content

Waterinfodag: mini-masterclass waterbestuurders

Op 5 mrt ontmoeten overheden, bedrijven en kennisorganisaties in de watersector elkaar op de jaarlijkse Waterinfodag in congrescentrum ‘1931’ in Den Bosch. Tijdens de dag wordt kennis gedeeld en inspiratie opgedaan rondom de informatievoorziening in de waterwereld. Als consultancybureau gespecialiseerd in asset management in de watersector zijn wij daar natuurlijk bij.

Luc de Laat, directeur van CMS Asset Management verzorgt met Dieter de Vroomen een mini-masterclass over sturen op asset management bij waterschappen, bestemd voor waterschapbestuurders. Luc: “Veel waterschappen zijn bezig met het invoeren van assetmanagement. Assetmanagement is gericht op het realiseren van een optimale balans tussen de prestaties, risico’s en kosten van fysieke bedrijfsmiddelen. Onze ervaring is dat het nog te vaak alleen vanuit de techniek wordt benaderd. Maar asset management is veel breder. Het gaat niet alleen over de individuele assets maar ook over netwerken en ketens van assets (bemalingsgebieden, dijkringen en zuiveringsstelsels). Hier liggen kansen voor samenwerking met andere stakeholders als provincies en gemeenten. Wij vinden dat bestuurders in de watersector het geheel moeten kunnen overzien en de dialoog met de directies moeten voeren over het nut van asset management. Zeker in het licht van de naderende verkiezingen. In de mini-masterclass geven wij ze handvatten voor een snelle start.”

CMS-consultant Marco Aberkrom houdt een lezing over lange termijn assetplanning. Waarom is een lange termijn planning rondom de bedrijfsmiddelen van de waterwereld van belang? U hoort het van hem in de workshop op 5 maart. De workshop is interessant voor asset managers, asset owners, risicomanagers, controllers en financieel betrokkenen.

Aanmelden kan via de website van de Waterinfodag.