Loading...
Skip to content

Waterschap Brabantse Delta gunt aanbesteding voor doorontwikkeling assetmanagement aan Pragma

Waterschap Brabantse Delta voert de waterschapstaken uit in Midden- en West-Brabant. Ze zorgen voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Voor het uitvoeren van de waterschapstaken zet het waterschap assets in. Om de prestaties, risico’s en kosten van de assets in balans te brengen, hanteert het waterschap de principes van assetmanagement. Zij willen daarmee aantoonbaar de maximale waarde uit de assets halen. Om assetmanagement op een hoger niveau te brengen zette Waterschap Brabantse Delta een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt. Op basis van het Plan van Aanpak en de inzet van consultants Marco Aberkrom en Robert van Grunsven als sleutelfunctionarissen, won Pragma de aanbesteding.

Gewenste situatie

Het waterschap streeft een integraal inzicht in de staat van de assets na, en een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten op basis van objectieve criteria. Om dit te bereiken wil het waterschap een assetmanagementsysteem volgens ISO 55000 inrichten. Dit ondersteunt onder andere de tijdige keuze tussen instandhouding of vernieuwing van de assets.

Brabantse Delta heeft reeds een start gemaakt met assetmanagement door het opstellen van het ’Programmaplan invoering assetmanagement’ en is nu toe aan de vervolgstap.

Logo Waterschap Brabantse Delta

 

Beschrijving van de opdracht

Met een meervoudig onderhandse aanbesteding zocht Waterschap Brabantse Delta naar een externe partij die samen met de mensen uit de eigen organisatie ervoor zorgt dat binnen het waterschap assetmanagement wordt toegepast op ISO 55000 certificeerbaar niveau. Nadat het assetmanagementsysteem is ingericht moet het ook worden ingebed en geborgd in de organisatie.

De opdracht omvat meerdere onderdelen:

  1. Uitvoeren van een GAP-analyse op basis van de huidige en de gewenste situatie van het waterschap
  2. Het opstellen van een implementatieplan doorontwikkeling assetmanagement. Met als basis de uitkomsten uit de GAP-analyse.
  3. Het trainen van 40 personen binnen de organisatie over de werkprincipes van assetmanagement

Deze onderdelen zijn vervolgens de basis om assetmanagement daadwerkelijk op een hoger niveau te brengen binnen het waterschap.

De aanbesteding bestond uit het opstellen van een beknopt en anoniem Plan van Aanpak en het afnemen van interviews bij sleutelfunctionarissen.

Brabantse Delta gunt opdracht aan Pragma

Waterschap Brabantse Delta ontving inschrijvingen van zes partijen. Op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft het waterschap de opdracht aan Pragma gegund. Tot en met december 2022 werken Robert van Grunsven en Marco Aberkrom samen met de medewerkers van het waterschap aan de GAP-analyse, het implementatieplan en de trainingen.

De aanpak van Pragma

Marco Aberkrom: “Waterschap Brabantse Delta is een organisatie die de basisprincipes van verandermanagement en assetmanagement begrijpt en deels toepast. Er is al een fundament gelegd van bewustwording en acceptatie om de principes van assetmanagement op een volgend niveau te gaan toepassen. In onze aanpak laten we de GAP-analyse aansluiten bij de organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’ en zetten dit door in het implementatieplan. Hierbij passen we ook het principe: ‘werk met werk maken’ toe en zullen we het waterschap bekwamen om zelfstandig het assetmanagementsysteem te kunnen auditen en te borgen volgens ISO 55001. We kijken er naar uit om samen met Waterschap Brabantse Delta assetmanagement verder te ontwikkelen in hun organisatie”.